Цаг үеийн
Үзүүлэх сургууль зохион байгуулав
163

2019 оны 03-р сарын 06-ны өдөр Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Мэргэжлийн тусламжийн албаны Эрсдэлийн удирдлага, бэлэн байдал, тандалт судалгааны тасгаас Баянзүрх дүүргийн “Тэгш дүүрэн хүслэн” өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Зоонозын болон бусад халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдлын үеийн эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ, бэлэн байдал” сэдэвт үзүүлэх сургууль зохион байгуулж, эмч, эмнэлгийн нийт 45 ажилтныг сургаж, дадлагажууллаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.03.07

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter