Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.29)
198

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 68 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 48(70.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 13(19%) хачигт халдвар, боом 1(1.5%), 2(3%) хумхаа, 1(1.5%) ям, 2(3%) денги, 1(1.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter