ЗӨСТ
Бэлэн байдлыг шалган ажиллалаа
346

Баянхонгор аймгийн магадлан итгэмжлэлд орох Баян-Энэрэл, Бургатай, Шинэ хүн, Ганзүү зэрэг хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн нөөцийн бэлэн байдлыг ЭМС-ын А/161 тушаалд тусгагдсан стандартын дагуу шалгаж, хамгаалах өмсгөлийг зааврын дагуу өмсөж, тайлах дадал эзэмшсэн эсэхэд хяналт тавьж, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Ховд аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.04.04

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter