ЗӨСТ
Эрсдэлт бүлгийн хүн амд зөвлөгөө өглөө
263

Увс аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь 2019 оны 04-р сарын 08-12-ны өдрүүдэд “Хачгаар дамжих халдвараас сэргийлье“ аяны хүрээнд эрсдэлт бүлгийн хүн амд зөвлөгөө өглөө. Увс аймгийн малын түүхий эд борлуулдаг нийт 9 цэгийн мал, малын мах борлуулдаг худалдаачдад хачгаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийж, санамж хуудас тараалаа. Мөн орон нутгийн ”Увс нам бус” телевизээр малчин ард иргэдэд хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар нэвтрүүлэг бэлдэн мэдээллээ.

Увс аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.04.16

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter