ЗӨСТ
Эмнэлгүүдэд сургалт хийлээ
173

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь Баянхонгор аймгийн 2019 онд магадлан итгэмжлэлд шалгуулах хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд ЭМС-ын А/160, А/161 тушаалуудыг даган мөрдөж буй үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, тусгаарлах өрөөний стандарт, нөөцийн бэлэн байдалд хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг өглөө. Тус эмнэлгүүдэд 2019 оны 05-р сарын 03-ны өдөр “Зонхилон тохиолдох зоонозын халдварт өвчнүүд”, “Нэгдүгээр зэргийн өмсгөлийг өмсөж тайлах дараалал”, “Ариутгал халдваргүйтгэл” сэдвүүдээр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.05.07

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter