ЗӨСТ
Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа
149

2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ-ийн эмч мэргэжилтнүүд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасаг, халдвартын тасгийн эмч мэргэжилтнүүдэд ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаал, Хөвсгөл аймгийн ЭМГ-ын даргын 2017 оны А/87 дугаар тушаалын дагуу Зоонозын болон шинэ ба сэргэн тархаж буй халдварт өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг үнэлэх, Эрүүл мэндийн байгууллагуудад заавал байх хувцас хэрэглэл, мал, амьтнаас хүнд халдварладаг халдварт өвчнөөс сэргийлэх, сэжигтэй дуудлагын үеийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.08.29

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter