Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.09.06)
341

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 933 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 106(11.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 802(86.1%) хачигт халдвар, 6(0.6%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 4(0.4%) денги, 4(0.4%) бэтэг, 1(0.1) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter