ЗӨСТ
Ариутгал халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ үзүүлллээ
159

Хэнтий аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 09-р сарын 04-06-ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх суманд үйл  ажиллагаа явуулж буй сургууль, цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээний газруудад зоонозын гаралтай халдварт өвчний халдварын эрсдлийг бууруулах зорилгоор мэрэгчгүйтгэл, шимэгчгүйтгэлийн ажлыг зохион байгууллаа. Тус мэргэчгүйтгэл, шимэгчгүйтгэлийн хүрээнд 8000 м2 талбайд мэргэчгүйтгэл, 342 м2 талбайд шавьж устгал, 4165 м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэл тус тус хийж гүйцэтгэн сэтгэл ханамжийн судалгааг авч үр дүнг тооцон ажиллалаа.

Хэнтий аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.09.11

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter