ЗӨСТ
Сургагч багш бэлтгэлээ
241

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Манлай, Ханбогд суманд “Зоонозын халдвараас сэргийлэх нь” сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа. Уг 24 цагийн сургалтад дээрх сумдын онцгой комиссын гишүүд нийт 60 хүн хамрагдлаа. Тус сумдын онцгой комиссын болон эрүүл мэндийн төвийн бэлэн байдлыг шалган мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч, холбогдох зөрчил дутагдалыг газар дээр нь засуулах арга хэмжээ авлаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.10.02

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter