Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.29)
389

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1002 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 841(83.9%) хачигт халдвар, 123(12.3%) галзуугийн эрсдэлд
өртсөн, 8(0.8) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Энэ долоо хоногт зоонозын шалтгаант хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter