Цаг үеийн
Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгаврын дагуу сургалт зохион байгууллаа
335

ЗӨСҮТ-ийн тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо идэвхжсэнтэй холбогдуулан Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн даргын 2017 оны 08 дугаар тушаал, ЭМС-ын 2017 оны 508 дугаар тушаал, ЗӨСҮТ-ийн захирлын 2018 оны 08 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 01-р сарын 24-ний өдөр сургалт зохион байгууллаа.

Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын албанаас “Шинэ Коронавирусийн халдварын нөхцөл байдал”,  “ДЭМБ-ын зөвлөмж, удирдамж”, “Нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгслийн иж бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага, өмсөх, тайлах дараалал” сэдвээр нийт 50 эмч, ажилтанд хичээл заалаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.01.24

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter