ЗӨСТ
Сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэн байдалд үнэлгээ хийлээ
310

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран коронавируст (COVID-19) халдварын тархалтын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, халдварын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн 14 сумын эрүүл мэндийн төвийн бэлэн байдлын нөөцийг үнэлэх, тусгаарлах өрөөний зохион байгуулалт, эмнэлгийн ажилчдын бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор дадлага, сургуулилтыг цахимаар хийлээ. Тус дадлага сургалтаар мэргэжлийн багаас сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэн байдлыг байгууллага тус бүр дээр үнэлгээ өгч, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.03.04

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter