Цаг үеийн
ДЭМБ-ын зөвлөх ЗӨСҮТ-д ажиллаж байна
195

Коронавируст (COVID-19) халдварын тархалт 82 улс оронд тархаж, ДЭМБ-аас нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал зарласантай холбоотой гишүүн орнуудад мэргэжлийн баг ажиллуулж байгаа билээ. Монгол улсад ажиллах багийн гишүүн Леополд Херман манай төвд ажиллаж нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд шилжин ажиллах тал дээр зөвлөж, Монгол улсад халдвар бүртгэгдээгүй сайн туршлагыг судалж, бэлэн байдлыг хангах цаашид хэрхэн ажиллах төлөвлөгөөн дээр хамтран ажиллаж байна.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.03.06

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter