Онцлох
Дадлага сургуулилалт хийгдэж байна
4865

Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 33 дугаар тушаалын дагуу COVID-19-ийн халдварт цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ дадлага сургуулилалт өнөөдрөөс эхэлж байна. Тус сургуулилт нь 2020 оны 05-рсарын 06-08-ны хооронд 3 хоног үргэлжилнэ.

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны бие бүрэлдэхүүн, шуурхай хариу арга хэмжээний баг зарлан мэдээлэх дохиогоор 20 минутын дотор цугларч COVID-19 халдварт цар тахлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.05.06

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter