ЗӨСТ
Сургалт зохион байгууллаа
353

Дундговь аймгийн ЗӨСТ нь Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргалан, Гурвансайхан сумын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулж Коронавируст халдвар (Covid-19) -ын тандалт сэргийлэлтийн түр заавар бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр эрүүл мэндийн байгууллагын чиг үүрэг, хариу арга хэмжээний зохион байгуулалт, голомтын халдваргүйтгэл сэдвээр сургалт  зохион байгууллаа.

Мөн сургалтын үеэр хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөх, тайлах дадлага хийлгэж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан бөгөөд сургалтад дээрх сумдын 50 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.06.04

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter