Цаг үеийн
Сургалт зохион байгуулав
310

“Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үеийн халдваргүйжүүлэлт, халдвар хамгаалал, биоаюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 06-р сарын 17-ны өдөр тэнхимийн болон дадлагажих сургалт зохион байгуулав. Сургалтад АШУҮИС-ыг 2020 онд төгссөн шаардлагатай тохиолдолд COVID-19-ийн голомтод дайчлагдан ажиллах эмч мэргэжилтэн 9 хүн хамрагдлаа.

 

 

 

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.06.18

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter