Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.22)
1092

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2020 оны 12-р дугаар сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter