ЗӨСТ
Халдваргүйтгэл хийлээ
499

Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ нь аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 11-р сарын 11-ээс 12-р сарын 10-ны хооронд Даланзадгад сумд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийг нийт 164 обьектийн 36,193.1м2 талбайд, эцсийн халдваргүйтгэлийг 34 обьектийн 2,800м2 талбайд тус тус хийлээ. Улаанбаатар хотоос Өмнөговь аймгийн чиглэлд иргэдээ татан авах үйл ажиллагаатай холбогдуулан иргэд, нийтийн тээврийн хэрэгсэлд эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллаж байна.

Тус халдваргүйтгэлийг ЗӨСТ-ийн даргийн тушаалаар батлагдсан хариу арга хэмжээний дөрвөн баг гүйцэтгэж байна.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.12.24

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter