Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.04)
1293

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2020 оны 12-р сарын 21-ээс 2021 оны 01-р сарын 04-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Япон, Энэтхэг, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter