Цаг үеийн
Цахим сургалт зохион байгууллаа
606

2021 оны 01-р сарын 28-нд “Коронавируст “COVID-19” халдварын халдваргүйжүүлэлт хийх арга аргачлал”, “Коронавируст (COVID-19) халдварын үед албан газруудад тавигдах халдвар хамгааллын дэглэм, анхаарах зүйлс”, “Халдвар хамгаалал, биоаюулгүй ажиллагаа, хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дараалал” цаг үеийн тулгамдсан асуудлын хүрээнд ЗӨСҮТ-ийн эмч, тархвар судлагч Л.Роломжав, Г.Ганбилэг нар цахим хэлбэрээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад Монголын Иргэний Агаарын тээврийн Миат ХХК-ны агаарын үйлчлэгч нар болон үйлдвэрлэлийн эмч зэрэг 18 гаруй ажилтан хамрагдлаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.01.28

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter