ЗӨСТ
Хачгаар дамжих халдварын тандалт судалгаа хийлээ
227

Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Бууцагаан, Бөмбөгөр сумдад хачгаар дамжих халдварт өвчний дамжуулагчийн хайгуул хэлбэрийн тандалт судалгааг 4 секторын 12 цэгт газрын бэлчээрээс дарцаг/км-ээр хачиг цуглуулж, хачгийн зүйлийг тодорхойлон ЗӨСҮТ-ийн лавлагаа лабораторид хачгаар дамжих халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх шинжилгээг хийлгэхээр хүргүүллээ.

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021-05-10

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter