Зоонозын өвчин
Мал, амьтны зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2021 он)
689

2021 онд 20 төрлийн мал, амьтны халдварт өвчин бүртгэгдсэнээс зоонозын зарим халдварт өвчнүүдийн мэдээг (Хүснэгт 1, График 1) танилцуулж байна.

Хүснэгт 1. Мал, амьтны зоонозын өвчлөл, 2021 он (МЭЕГ-ын мэдээгээр)

Дд Өвчний нэр Голомтын тоо Мал, амьтдын өвчлөл  
Адуу Тэмээ Үхэр Хонь Ямаа Бусад
1 Галзуу 171 8(3%) 10(3.75%) 132(49.62) 40(15.03%) 29(10.90%) 47(17.66%)
2 Боом 9 7(77.7%) 2(23.3%)
3 Бруцеллёз 70 84(31%) 107(39.09%) 83(30.29%)
4 Листериоз 9 1(2.22%) 44(97.77%)
5 Ям 3 7(100%)

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter