Зоонозын өвчнүүд
Уйланхайт ба цулцант бэтэг
892

Хүний бэтэг өвчин нь эхинококк төрлийн шимэгчээр үүсгэгддэг зоонозын өвчин юм. Дэлхий даяар тархсан хэд хэдэн зүйл байдгаас хүнд өвчлөл үүсгэх холбогдлоор илүү хоёр зүйл бол Уйланхайт бэтэг [CE] үүсгэгч E. granulosus болон Цулцант бэтэг [AE] үүсгэгч E. multilocularis юм. E. granulosus-ийн бүх генотип хүнд халдвар үүсгэдэггүй. Нохой-хонь-нохой гэсэн амьдралын мөчлөгтэй E. granulosus-ийн генотип нь хүнд ихэвчлэн уйланхайт бэтгийн өвчлөл үүсгэдэг.

Нийтлэгдсэн огноо: 2022.03.01

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter