Цаг үеийн
Мал, амьтны галзуугийн өвчлөлийн хоёрдугаар улирлын мэдээ
607

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-ын мэдээгээр 2017 оны хоёрдугаар улиралд 11 аймгийн 31 сумын 46 голомтонд 129 мал, амьтан галзуу өвчнөөр өвчилсөн нь өмнөх 5 жилийн дундаж (159.2)-тай харьцуулбал 19.6%-р буурсан байна.
Өвчлөлийн тархалтын хувьд өмнөх жил (2016 оны хоёрдугаар улиралд 12 аймгийн 41 сум)- үүдтэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй байна. (Хүснэгт 1.)
2017 оны хоёрдугаар улиралд таван хошуу мал, нохой, үнэг, чоно, буга галзуугаар өвчилсөнөөс үхэр 33.6% (43), тэмээ 2.3% (3), адуу 0.8% (1), бог мал 36.7% (47), нохой 2.3% (3), үнэг 2.3% (3), чоно 1.6% (2), буга 0.8% (1) тус тус өвчилсөн байна.

Хүснэгт 1. Мал, амьтны өвчлөлийн байдал (2017 он ЗГХА-МЭҮГ-ын мэдээгээр)

  Аймгийн нэр Сумын тоо Голомтын тоо* Бүгд мал амьтан
1 Архангай 5 14 89
 2 Баян-Өлгий 1 1 1
 3 Булган 4 5 11
 4 Говь-Алтай 2 3 3
 5 Дорнод 1 1 2
 6 Дундговь 1 1 1
 7 Өмнөговь 3 3 3
 8 Өвөрхангай 5 9 9
 9 Ховд 5 5 5
 10 Хөвсгөл 1 1 2
 11 Хэнтий 3 3 3
  ДҮН 31 46 129

*- тохиолдол бүртгэгдсэн цэгт газар

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter