Онцлох
“Нэг эрүүл мэнд: Зоонозын халдвар, хүнсний аюулгүй байдлын хяналт-Тулгамдсан асуудал” үндэсний хэлэлцүүлэг болно
550

Зорилго:
Монгол улсын хүн, малын шинэ ба сэргэж буй зоонозын халдварт өвчин, ялангуяа анзаарагддаггүй болон сэргэж буй халдварт өвчин, нянгийн тэсвэржилтийн өнөөгийн байдал хүнсний аюулгүй байдалд үзүүлж болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, авч хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээ, бодлого чиглэлийн түвшинд үнэлгээ өгч шийдвэр гаргачдад зөвлөмж хүргүүлэхэд оршино.

Хугацаа: 2017 оны 11-р сарын 13-ны 09:00-18:00 цагт

Байршил: BLUE SKY зочид буудал, Кристал танхим

Хамтран зохион байгуулах байгууллага: Мал эмнэлгийн хүрээлэн, ЗГХА-Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв

Оролцогчид: Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, ХАБҮЗ, ХХААХҮЯ, ЭМЯ, БОАЖЯ, МХЕГ, ОБЕГ, МЭҮГ, СХЗҮТ, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, НЭМҮТ, МЭХ, УМЭАЦТЛ, МЭЭБСБУЛ, ХАБҮЛЛ, БИОКОМБИНАТ ТӨААТУҮГ, ХААИС-ийн МЭС, АШИУ, Нийслэл болон аймгуудын МЭА болон Зоонозын халдварт өвчин судлалын төв, ДЭМБ, ХХААБ, АХБ-ны төсөл, ДБ-ны төсөл, ШХА-ын төсөл, ЖАЙКА төсөл, ДЗАХС, Анчдын нийгэмлэг

Холбоо барих: 99718898

Нийтлэсэн огноо: 2017.11.10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter