Цаг үеийн
МЭМАҮЭХ-ны дарга ЗӨСҮТ-д зочиллоо
150

ЗӨСҮТ-ийн ҮЭХ-ны хүсэлтээр МЭМАҮЭХ-ны дарга Б.Мягмар ЗӨСҮТ-д зочилж байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Уг уулзалтаар өвөрмөц нарийн мэргэжилтнүүд болон туслах ажилтнуудын ажиллах нөхцөлтэй танилцаж, эмнэлгийн сургууль төгсөөгүй мэргэжилтнүүдийн цалингийн ангилал зэрэглэл болон ажлын онцлог нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа. ҮЭХ болон байгууллагын удирдлагатай цаашид холбогдох хууль эрх зүйн баримт бичигт тусгах тулгамдсан асуудлын талаар санал солилцлоо. Тавьж буй асуудалд үндэслэл тооцоо судалгаатай хандах талаар зөвлөмж өгч, ярилцлаа.

Нийтлэсэн огноо: 2017.12.28

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter