Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.27)
240

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1080 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 97(9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 974(90.1%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.5%) боом, 1(0.1%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter