ЗӨСТ
Боомын өвчний хяналтын шинжилгээ хийлээ
414

Архангай аймгийн ЗӨСТ 2018 оны 07-р сарын 26-аас 08-р сарын 14-ний хооронд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын хүнс, түүхий эдийн “ХАСУ” худалдааны төвд боомын хяналтын шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Хяналтын шинжилгээний үеэр тус худалдааны төвийн ажилчдад сургалт зохион байгуулж, “Боом өвчнөөс  урьдчилан сэргийлье” санамж хуудас тараалаа. Тус боомын хяналтын шинжилгээгээр цуглуулсан дээжинд нян харах, нян судлал, биологийн аргуудаар шинжилгээ хийхэд боомын үүсгэгч илрээгүй.

Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2018.08.16

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter