• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.11)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 535 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 57(10.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 471(88%) хачигт халдвар, 2(0.4%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 4(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  571
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.04)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 395 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 56(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 332(84%) хачигт халдвар, 2(0.5%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.2%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  881
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.04.27)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 317 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 55(17.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 255(80.4%) хачигт халдвар, 2(0.6%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.3%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  544
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.04.20)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 236 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 53(22.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 176(74.6%) хачигт халдвар, 2 (0.8%) бэтэг, 1(0.4%) хумхаа, 4(1.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  587
 • Зоонозын өвчин
  Мал, амьтны галзуу өвчний 2017 оны жилийн эцсийн мэдээ

  Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-ын мэдээгээр 2017 онд Монгол улсын хэмжээнд 247 мал, амьтан галзуу өвчнөөр өвчилсөн нь өмнөх жилийн үзүүлэлтээс 6.88%-иар өссөн дүнтэй байна. Мөн сүүлийн 5 жилийн дундаж (431.2)-тай харьцуулбал 1.74 дахин цөөн мал, амьтан өвчилжээ. Тархалтын хувьд 2016 онд 14 аймгийн 72 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгт өвчлөл бүртгэгдэж байсан бол 2017 ...read more →

  2129
 • Зоонозын өвчин
  Мал, амьтны галзуу өвчний 2016 оны мэдээ

  Монгол улсад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-ын мэдээгээр 2016 онд 14 аймгийн 72 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүргийн 161 голомтонд 230 мал, амьтан галзуу өвчнөөр өвчилж, 2015 оны үзүүлэлт (443 мал, амьтан)-тэй харьцуулбал өвчилсөн мал, амьтны тоо 48.08%-иар буурсан байна. Өмнөх 5 жилийн дундаж (402)-тай харьцуулбал 1.75 дахин цөөн мал, амьтан өвчилсөн байна. 2015 онд ...read more →

  2193
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter