• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.06)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 06-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1028 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 75(7.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 944(91.8%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  1068
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 949 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 65(6.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 875(92.2%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  595
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 875 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 64(7.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 802(91.7%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  610
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.08)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 827 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 61(7.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 757(91.5%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  551
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.31)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 764 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 60(7.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 696(91.1%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  569
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 725 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 59(8.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 658(90.7%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  541
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.18)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 613 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 58(9.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 547(89.2%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 5(0.8%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  605
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.11)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 535 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 57(10.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 471(88%) хачигт халдвар, 2(0.4%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 4(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  605
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.04)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 395 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 56(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 332(84%) хачигт халдвар, 2(0.5%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.2%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  964
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.04.27)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 317 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 55(17.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 255(80.4%) хачигт халдвар, 2(0.6%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.3%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  617
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter