• Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.05.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 04-р сарын 16-аас 05-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар БНХАУ-д А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн нэг тохиолдол ба шувууны өвчлөлийн нийт 10 удаагийн дэгдэлт Тайвань (9), Камбожи (1) улсад бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  2423
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.04.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 04-р сарын 01-ээс 04-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүн ба шувууны өвчлөл бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  2405
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.04.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 03-р сарын 16-аас 04-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөл бүртгэгдээгүй ба шувууны өвчлөлийн 1 удаагийн дэгдэлт Тайвань улсын шувууны аж ахуйд бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  2504
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.03.25)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 03-р сарын 01-ээс 03-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөл бүртгэгдээгүй ба шувууны өвчлөлийн нийт 2 удаагийн дэгдэлт Вьетнам (1), Тайвань (1) улсын шувууны аж ахуйд бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  2366
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.03.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 02-р сарын 16-аас 03-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөл бүртгэгдээгүй ба шувууны өвчлөлийн нийт 5удаагийн дэгдэлт Хятад (1), Тайвань (4) улсад бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  693
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.02.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 02-р сарын 01-ээс 02-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүн ба шувууны өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  724
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.02.01-ний байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 01-р сарын 16-аас 02-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй ба A(H5N2) вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  1045
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.01.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 01-р сарын 01-ээс 01-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй бол A (H5N6) вирусээр 220, A (H5N2) вирусээр 424 тэжээвэр шувуу өвчилж, үхсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  842
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 он)

  2018 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн хүний өвчлөл A(H7N9) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H5N6) вирусээр үүсгэгдсэн (4), А (H7N4) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H9N2) вирусээр үүсгэгдсэн (5) тус тус бүртгэгдэж, А хүрээний H5N1 вирусийн хүний өвчлөл (0) бүртгэгдээгүй байна. НЭГ. 2018 онд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн А (Н5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн тохиолдол ба нас баралт: ...read more →

  1030
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 4-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Дөрөвдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). ХОЁР. 2003 оноос хойш бүртгэгдсэн шувууны томуугийн хүний өвчлөл ба нас баралт: 2003 оноос 2018 оны Дөрөвдүгээр улирал хүртэлх хугацаанд дэлхийн 16 улсад шувууны томуугийн ...read more →

  870
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter