Шувууны томуу
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.03.01)
411

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2019 оны 02-р сарын 16-аас 03-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөл бүртгэгдээгүй ба шувууны өвчлөлийн нийт 5удаагийн дэгдэлт Хятад (1), Тайвань (4) улсад бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter