• Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Лаборант Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Тэжээлт орчин, будаг урвалж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй  явуулах бэлтгэл хангах, нян залгиур үйлдвэрлэлд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮЭМ Орон тоо 1 Боловсрол Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг лаборант, лабораторийн техникч мэргэжлээр төгссөн. Нарийн мэргэшил – Ажлын ...read more →

  1023
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Лаборант Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Тэжээлт орчин, будаг урвалж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй  явуулах бэлтгэл хангах, нян залгиур үйлдвэрлэлд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮЭМ Орон тоо 1 Боловсрол Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг лаборант, лабораторийн техникч мэргэжлээр төгссөн. Нарийн мэргэшил – Ажлын ...read more →

  1047
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Эдийн засагч Байгууллага тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Санхүү хангамж үйлчилгээний алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 1.    Төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийн судлагаа хийх, бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны өртөг тооцох, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засгийн тооцоолол, дүн шинжилгээгээ хийх, төлбөр тооцоог нарийн хянах, нягт нямбай боловсруулж дүгнэх 2.    Төсвийн ...read more →

  1115
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын оффисын өрөө болон бусад цэвэрлэгээ үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэж, хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-1 Орон тоо 1 Боловсрол Бүрэн бус дунд ба түүнээс дээш боловсролтой Нарийн мэргэшил – Ажлын туршлага Байгууллага хамт олны дунд ...read more →

  1049
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Архивч операторч / Архив, бичиг хэргийн ажилтан   Байгууллага тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Захиргааны алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Албан хэрэг хөтлөлтийн журам, стандарт шаардлагад нийцүүлэн албан бичиг боловсруулах, байгууллагат ирсэн баримт бичгийн хөтлөлт, бүртгэл, хяналтыг гүйцэтгэх, архивын фонд, архивын баримтын  хадгалалт хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ...read more →

  1375
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Гэрээт Тогооч Байгууллага, тасаг нэгж Санхүү хангамж үйлчилгээний алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан, технологийн заавар, нормын дагуу боловсруулсан хоол, хүнсээр үйлчлэх, хоол хүнс, шим тэжээлийн боловсролыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Албан тушаалын ангилал (цалин) Гэрээнд зааснаар Орон тоо 1 Боловсрол Тусгай дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх. ...read more →

  1135
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын оффисын өрөө болон бусад цэвэрлэгээ үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэж, хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-1 Орон тоо 2 Боловсрол Бүрэн бус дунд ба түүнээс дээш боловсролтой Нарийн мэргэшил – Ажлын туршлага Байгууллага хамт олны дунд ...read more →

  1406
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Лаборант Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Тэжээлт орчин, будаг урвалж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй  явуулах бэлтгэл хангах, нян залгиур үйлдвэрлэлд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮЭМ Орон тоо 1 Боловсрол Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг лаборант, лабораторийн техникч мэргэжлээр төгссөн. Нарийн мэргэшил – Ажлын ...read more →

  1301
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Захиргааны алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төвийн үйл ажиллагааны хөгжлийн баримт бичиг, стратеги, гүйцэтгэлийн төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн тайлан гаргах, мэдээлэх; Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-7 Орон тоо 1 Боловсрол Анагаах ухааны болон нийгмийн эрүүл мэндийн бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй, Менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн Ажлын ...read more →

  1115
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Нэгдсэн лабораторийн албаны Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасагт Үйлчлэгчийн ажлын байранд урьж байна. Ажлын байр: Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг, нэгж: Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:  Байгууллагын оффисын өрөө болон бусад цэвэрлэгээ үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэж, хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах. Албан тушаалын ангилал (цалин): ТҮ-1 Тавигдах шаардлага: Бүрэн бус дунд ...read more →

  1805
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter