Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.02)
174

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 02 дүгээр сарын 01-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 23 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 17(74%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(17.4%) хачигт
халдвар, 1(4.3%) хумхаа, 1(4.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter