Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.15)
509

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 38 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 31(81.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(10.5%) хачигт
халдвар, 1(2.6%) хумхаа, 1(5.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter