Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.10.25)
149

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 981 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.2%) хачигт халдвар, 7(0.7%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, (0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter