ЗӨСТ
Золбин нохойн тооллого хийлээ
158

Хэнтий аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс тус аймгийн Хэрлэн сумын золбин нохойн нягтшилыг тогтоох, хүн амын дундах нохойгоор дамжих халдварт өвчнөөс хамгаалах мэдлэг, хандлага, халдварт өртөх эрсдэлийг тогтоох, бууруулах зорилгоор Хэрлэн сумын 8 багийн нийт 308,8 га нутгаас хүн ам суурьшсан 4 багийн 52,3 га талбайг судалгаанд хамруулан 6 хэсэгт  хувааж золбин нохойн тооллого явууллаа. Тооллогын хугацаанд 139 золбин нохой тоологдсон ба 40 өрхийн хүн амаас асуумж судалгаа авч үр дүнг гаргаж, хүн амын мэдлэг, хандлага, халдварт өртөх эрсдлийг тогтоох ажлыг хийж байна.

Хэнтий аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.11.15

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter