Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.15)
373

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 998 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 121(12.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 839(84.0%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter