Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.05.02)
959

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 364 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 284(78%) хачигт халдвар, 61(16.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 18(4.9%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter