Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.12)
1094

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ноос 5- дугаар сарын 11-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус АНУ, Унгар, Итали, Ирланд, Вьетнам зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. АНУ -д 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 34160, Унгар улсад 4 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 32130, Итали улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 7150, Ирланд улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 50000, Вьетнам улсад 5 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 24208 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter