Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.25)
1078

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Герман, Румин, Ирак, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Германд 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20156, Румин улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 18699, Ирак улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 59700, Тайвань улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 14734 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter