ЗӨСТ
Тарваган тахлын гүнзгийрэл тандалтын шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ
512

Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Цагаан-Уул, Цэцэрлэг сумын 4 секторын 33,800 га талбайг хамруулан тарваган тахлын байгалийн голомтын хяналт шинжилгээг 2020 оны 8-р сарын 11-аас 21-ийг хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.

Тарваган тахлын байгалийн голомтын хяналт шинжилгээг тандал болон гүнзгийрэл хэлбэрээр хийж, голомтын аюулын зэрэг, түүнд нөлөөлөх биологийн болон нийгмийн хүчин зүйлийг судалж халдварын чадавхийг тогтоох судалгаа хийлээ. Мөн хүн амын дунд асуумж судалгаа хийж, зоонозын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж, санамж хуудас тараалаа.

Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.08.25

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter