ЗӨСТ
Өмнөговь аймгийн Шивээ хүрэн боомтонд эрсдлийн үнэлгээ хийлээ
1699

Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2020 оны 12 сарын 16-ны өдрийн A/1486 тоот захирамжаар Шивээхүрэн хилийн боомтын ногоон бүсэд цар тахлын эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдал, халдвар хамгаалалын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг 2020 оны 12-р сарын 17-24 өдрүүдэд ажиллалаа. Тус ажлын хэсэгт мэргэжлийн байгууллагууд болон тусгаий чиг үүргийн бүхий 13 ажилтан алба хаагч ажиллаж байна. Тус эрсдэлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэн тайланг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад болон үнэлгээнээс гарсан заавар зөвлөмжийг Хилийн мэргэжлийн хяналтын байгууллага, уул уурхай болон нүүрс тээврийн аж ахуй нэгжүүдэд  танилцуулан ажиллалаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.12.25

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter