Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.18)
1693

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 01 сарын 04-18 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Камбож, Орос, Өмнөд Солонгос, Вьетнам, Тайвань, Унгар, Польш зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1, Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter