ЗӨСТ
Хөвсгөл аймгийн зоонозын халдварт өвчний мэдээ мэдээлэл
1769

Зоонозын халдварт өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 2016 оны байдлаар зоонозын халдварт өвчний эрсдэлд өртсөн 405 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 325 буюу 80.2% нь галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн, 78 буюу 19.2% нь хачигт халдварын, 2 буюу 0,5% нь тарваган тахлын сэжигтэй  тохиолдол эзэлж байна. Үүнд:

Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол: Энэ онд галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн 325 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 55 тохиолдлоор буюу 16,9%-иар,сүүлийн 5 жилийн дундажтай харьцуулахад 44 тохиолдлоор буюу 13,5%-иар өндөр байв.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter