• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 55 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 43(78.1) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 7(12.7%) хачигт халдвар, 2(3.6%) хумхаа, 1(1.8%) ям, 1(1.8%) денги, 1(1.8%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  475
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 51 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 40(78.4) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 6(11.7%) хачигт халдвар, 2(3.9%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  322
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.07)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 49 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 39(79.6) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 5(10.2%) хачигт халдвар, 2(4.1%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  302
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 43 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 35(81.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(9.3%) хачигт халдвар, 1(2.3%) хумхаа, 1(2.3%) ям, 1(2.3%) денги, 1(2.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй 

  360
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 38 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 31(81.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(10.5%) хачигт халдвар, 1(2.6%) хумхаа, 1(5.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй

  586
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 02 дүгээр сарын 01-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 23 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 17(74%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(17.4%) хачигт халдвар, 1(4.3%) хумхаа, 1(4.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй

  288
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.18)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 8 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 5(62.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(12.5%) хачигт халдвар, 1(12.5%) хумхаа, 1(12.5%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй

  411
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.11)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 6 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 4(66%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(17%) хумхаа, 1(17%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй 

  313
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.04)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн 1 яаралтай дуудлагыг хүлээн авч хариу арга хэмжээг авч ажилласан байна. Дэлгэрэнгүй

  364
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.12.28)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1268 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 122(9.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1099(87%) хачигт халдвар, 25(2%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.7%) боом, 7(0.5%) тарваган тахал, ку чичрэг, татран, денгийн чичрэг өвчний хүний өвчлөлийн ...read more →

  543
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter