Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.12.28)
307

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1268 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 122(9.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1099(87%) хачигт
халдвар, 25(2%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.7%) боом, 7(0.5%) тарваган тахал, ку чичрэг, татран, денгийн чичрэг өвчний хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол тус тус 1(0.1%) бүртгэгдээд байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter