ЗӨСТ
Дундговь аймгийн ЗӨСТ-өөс галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа
89

Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмжийн хүрээнд Дундговь аймгийн ЗӨСТ-өөс Сайнцагаан сумын ерөнхий боловсролын Мандал, Эрдмийн далай цогцолбор сургуулиудын бага ангийн сурагчдад сургалт мэдээлэл хийлээ.

Тус сургуулиудын 1-5-р ангийн 288 сурагчдад “Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр яриа таниулга хийж,  “Галзуу өвчнөөс сэргийлье”, “Галзуу өвчний сэрэмжлүүлэг”, “Галзуу 360-2019”, “Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт  богино хэмжээний 4  видео кино үзүүлэн, сэрэмжлүүлэх материал 300 ширхэг, нохойг арчлах, түүнд хазуулахаас сэргийлэх хөтөч зурагт ном 13 ширхэгийг тараалаа.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.01.23

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter