Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.04.27)
899

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2020 оны 4 дүгээр сарын 13-27-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам, Болгар, Унгар, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнамд 10 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 2221, Болгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 1345, Унгар улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 85415, Тайвань улсад 3 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 16001 тэжээмэл шувууд өвчилж үхсэн байна (хүснэгт 1, зураг 1).
Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter