Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.04.15)
1406

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 04 сарын 04-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, Украйн, Герман, Өмнөд Африк, БНХАУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter