Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.09.06)
1303

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 8р сарын 15-аас 09р сарын 06-ны
хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Орос, БНХАУ, Того, Нидерланд улсын газар нутагт зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter